Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 8. Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục trở lại.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục trường THPT chuyên có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động trở lại theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong linh vực giáo dục gửi đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành chính công địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Bước 2: Sở GDĐT nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động trở lại theo quy định Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong linh vực giáo dục;

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  hợp lệ, Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động trở lại. Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động trở lại, cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động trở lại có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong linh vực giáo dục.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Trường THPT chuyên.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả của TTHC: Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục hoặc văn bản thông báo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến tổ chức nộp hồ sơ biết lý do và hướng giải quyết.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

- Đảm bảo các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục của trường trung học quy định tại Điều lệ trường trung học;

- Có nguồn tuyển sinh ổn định;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định đối với trường chuyên;

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, phẩm chất, năng lực và trình độ đào tạo theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trường chuyên.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong linh vực giáo dục;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục
2 Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường
3 Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định
Nộp hồ sơ mức độ 3