Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp điện mới sinh hoạt

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: NOTUPDATE

Nộp hồ sơ online

1. Trình tự thực hiện:    Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện dịch vụ này có thể gửi yêu cầu đến Điện lực bằng các hình thức ở mục 2.
  Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ lễ).
   Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:  
     Bước 1: Khi nhận được yêu cầu của cá nhân, tổ chức nhân viên Điện lực sẽ liên hệ  hướng dẫn thủ tục và hẹn ngày khảo sát hiện trường.
     Bước 2: Nhân viên Điện lực đến nơi cá nhân, tổ chức đăng ký mua điện khảo sát hiện trường, thỏa thuận vị trí đấu nối và lắp công tơ và tiếp nhận các giấy tờ còn thiếu (nếu có). Điện lực và cá nhân, tổ chức ký biên bản thỏa thuận đấu nối.
     Bước 3: Cá nhân, tổ chức làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương (Sở xây dựng, Sở Giao thông công chính/UBND các cấp theo thẩm quyền, cơ quan quản lý môi trường) để thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu có).
     Bước 4: Cá nhân, tổ chức thuê Điện lực hoặc đơn vị khác thi công công trình điện.
     Bước 5: Sau khi công trình điện thi công xong, cá nhân, tổ chức gửi Điện lực văn bản đề nghị nghiệm thu đóng điện.
     Bước 6: Điện lực tổ chức kiểm tra, ký hợp đồng mua bán điện với cá nhân, tổ chức, thi công treo thiết bị đo đếm, phát hành thư mời cá nhân, tổ chức tham gia nghiệm thu đóng điện.
     Bước 7: Điện lực và cá nhân, tổ chức thực hiện nghiệm thu và đóng điện vận hành công trình, ký biên bản nghiệm thu.
2. Cách thức thực hiện:    Cá nhân hoặc tổ chức có thể gửi yêu cầu bằng một trong các hình thức sau:
   - Gọi điện thoại đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam theo số 19001006 hoặc 19009000 sau đó bấm phím 0 để gặp điện thoại viên.
   - Cập nhật yêu cầu vào website http://cskh.evnspc.vn hoặc http://pcbinhphuoc.evnspc.vn tại mục “Dịch vụ trực tuyến”.
   - Cập nhật yêu cầu vào Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh tại website https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn chọn đơn vị Công ty Điện lực Bình Phước.
   - Gửi yêu cầu vào email:  cskh@evnspc.vn  (Lưu ý: Cá nhân, tổ chức phải cung cấp số điện thoại của người yêu cầu để nhân viên Điện lực liên hệ).
   - Gửi hồ sơ bằng đường Bưu điện đến văn phòng các Điện lực huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
   - Đến trực tiếp tại phòng Giao dịch khách hàng của các Điện lực huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước để nộp hồ sơ.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích sinh hoạt.
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức).
- Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện.
- Thông tin đăng ký đấu nối.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Ghi chú: Cá nhân, tổ chức chỉ cần cung cấp bản phôtô hoặc bản chụp liên quan đến loại hình dịch vụ yêu cầu. Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để nhân viên tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.
4. Thời hạn giải quyết:  Thời gian giải quyết (các giai đoạn thuộc trách nhiệm của Điện lực) tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ :
- Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối: 02 ngày làm việc.
- Ký Hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu và đóng điện: 05 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân hoặc tổ chức
6. Cơ quan thực hiện TTHC: Các Điện lực huyện, thành phố trực thuộc Công ty Điện lực Bình Phước
7. Kết quả thực hiện TTHC: Gắn công tơ mới cho cá nhân, tổ chức.
8. Phí, Lệ Phí: - Điện lực: Chi phí lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm.
- Cá nhân, tổ chức: Chi phí lưới điện từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của cá nhân, tổ chức.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích sinh hoạt.
- Thông tin đăng ký đấu nối.
10. Yêu cầu - điều kiện thực hiện TTHC: Tại vị trí cá nhân, tổ chức đăng ký mua điện chưa có công tơ phục vụ mục đích sinh hoạt.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nộp hồ sơ online