Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 16 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1: Trường phổ thông dân tộc bán trú lập tờ trình đề nghị chuyển đổi thành trường phổ thông công lập gửi đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện (thời gian 0,5 ngày).

- Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển đổi.(thời gian 10 ngày).

- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển đổi trường thành trường phổ thông công lập trong vòng 4ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện (thời gian 0,5 ngày).

b) Cách thức thực hiện TTHC:Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi trường thành trường phổ thông công lập.

* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:15ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC:Trường phổ thông bán trú.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng giáo dục và đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC:Quyết định chuyển đổi thành trường phổ thông công lập của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không đảm bảo tỉ lệ học sinh dân tộc, tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liên tục.

l)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú + Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Nộp hồ sơ mức độ 3