Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 17. Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 40 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1:

+ Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở (TH, THCS) có trách nhiện lập hồ sơ đề nghị thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) trong trường tiểu học, trung học cơ sởtheo quy định gửi đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện (thời gian 0,5 ngày).

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ thành lập trường tiểu học, trung học cơ sởnăng khiếu thể dục thể thao theo quy địnhgửi đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo và trả kết quả của UBND  địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (thời gian 0,5 ngày).;

- Bước 2.

+ Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập lớp năng khiếu TDTT trong trường TH, THCS, phối hợp với cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện hiệp y về điều kiện thành lập  theo quy định. Trong thời hạn 19ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiệp y về điều kiện thành lập theo quy định. Trong thời hạn 19ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

- Bước 3.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập lớp năng khiếu TDTT trong trường TH, THCS, xem xét điều kiện thành lập theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập. Trường hợp chưa quyết định thành lập phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT xem xét điều kiện thành lập theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp chưa quyết định phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và hướng giải quyết. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thỏa thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT.

- Bước 4: Nhận kết quả:

- Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nếu thành lập trường năng khiếu TDTT); (thời gian 0,5 ngày).

- Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND  cấp huyện (nếu thành lập lớp năng khiếu TDTT thuộc trường) (thời gian 0,5 ngày).

b) Cách thức thực hiện TTHC:Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về thành lập trường.

- Đề án thành lập trường; 

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- 40 ngày làm việc đối với thành lập lớp năng khiếu TDTT.

- 45 ngày làm việc đối với thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT (không tính thời gian chờ văn bản thỏa thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường TH, THCS đối với thành lập lớp năng khiếu TDTT;

- UBND huyện đối với thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thành lập lớp năng khiếu TDTT trong trường TH, THCS;

+ Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thành lập lớp năng khiếu TDTT trong trường TH, THCS;

+ UBND tỉnh đối với việc thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT.

- Cơ quan phối hợp:

+ Phòng giáo dục và đào tạo và cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện đối với việc thành lập lớp năng khiếu TDTT trong trường TH, THCS;

+ Sở giáo dục và đào tạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với việc thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT.

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định thành lập lớp năng khiếu TDTT trong trường TH, THCS của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Quyết định thành lập trường TH, THCS năng khiếu TDTT của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

h) Lệ phí:Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn bảo đảm để dạy kiến thức phổ thông ở các cấp học tương ứng. Có đội ngũ huấn luyện viên đủ trình độ để huấn luyện các môn thể dục thể thao: Huấn luyện lớp năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ cao đẳng thể dục thể thao trở lên, huấn luyện ở trường năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ đại học thể dục thể thao trở lên, nếu là vận động viên có đẳng cấp từ cấp 01 đến kiện tướng thì phải có trình độ từ cao đẳng thể dục thể thao trở lên.

- Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học kiến thức phổ thông và tập luyện các môn năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh. Trường năng khiếu thể dục thể thao có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa.

l)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nộp hồ sơ mức độ 3