Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 31. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1: Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) theo quy định tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện (thời gian 0,5 ngày);

- Bước 2: Các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá, sau khi nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá sẽ tiếp nhận học viên vào học theo quy định; (thời gian 01 ngày)

Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện (thời gian 0,5 ngày). Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ Văn và Toán. (thời gian 05 ngày)

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

b) Cách thức thực hiện TTHC:Nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

* Số lượng hồ sơ: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

d) Thời hạn giải quyết:02 hoặc 07 ngày

-  Nếu có học bạ thì 02 ngày;

-  Nếu không có học bạ thì 05 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên các trường, lớp bổ túc văn hoá;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên các trường, lớp bổ túc văn hoá.

g) Kết quả của TTHC: Giấy cho phép vào học hoặc danh sách học viên vào lớp học bổ túc văn hóa.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Nộp hồ sơ mức độ 3