Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Cấp lại chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân có nhu cầu cấp lại CMND trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện để nộp hồ sơ làm thủ tục cấp CMND theo thứ tự trong ngày.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý, nội dung, thủ tục có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn công dân làm thủ tục bao gồm:

- Viết tờ khai (theo mẫu CM4) do cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp phát.

- Chụp ảnh: Công dân chụp ảnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của cán bộ làm công tác cấp phát CMND. Tiền chụp ảnh công dân trả trực tiếp cho cán bộ chụp ảnh (tùy theo từng địa phương, thời điểm có mức giá khác nhau).

- Thực hiện các thao tác in vân tay 02 ngón trỏ vào Tờ khai (CM4) và phôi CMND (CM6) theo quy định.

- Đăng ký dịch vụ nhận trả CMND qua đường bưu điện tại nhà (nếu có nhu cầu) và nộp phí sử dụng dịch vụ chuyển CMND qua đường Bưu Điện, nhận phiếu thu, cung cấp số điện thoại để liên hệ.

- Nhận giấy biên nhận từ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân bổ sung theo quy định.

Bước 4: Trả kết quả.

- Nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hố sơ:

- Sổ hộ khẩu (bản gốc) để kiểm tra.

- Đơn đề nghị cấp CMND (Mẫu CMND01 do Bộ Công an quy định) có dán ảnh 3x4cm, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú.

- 02 ảnh cỡ (3x4) kèm theo hồ sơ. Khi chụp ảnh đầu để trần, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không để râu tóc trùm tai, trùm gái, mặc trang phục sáng màu, gọn gàng, kín đáo, ảnh chụp trên nền phông màu trắng có gắn số CMND.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân đã được cấp CMND nhưng bị mất, thất lạc có nhu cầu cấp lại CMND.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng minh nhân dân.

h) Phí, lệ phí: 4.000 đồng/lần cấp (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp CMND). Miễn thu phí cấp CMND đối với các trường hợp: Công dân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu CMND01, Tờ khai CMND(CM4).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đã được cấp CMND có nhu cầu cấp lại CMND.

+ Công dân đang cư trú và đăng ký thường trú tại một địa chỉ thuộc tỉnh Bình Phước.

+ Không thuộc diện tạm thời chưa được cấp CMND bao gồm:

- Đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại giam, nhà tạm giữ;

- Đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc

trại tạm giam;

- Đang chấp hành quyết định đưa vào các Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo

dục, cơ sở chữa bệnh;

- Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển được năng lực hành vi của bản thân họ bao gồm người bị bệnh đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần, cơ sở y tế khác. Những người tuy không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì cũng tạm thời chưa được cấp CMND.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND; Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày19/11/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND; Nghị định số 106/2013/NĐ-CP  ngày 17/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND;

- Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/1/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý CMND.

- Thông tư số 07/2014/TT-BCA ngày 13/2/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại CMND.

- Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp CMND trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Bãi bỏ Điều 15 và điểm a, khoản 1 Điều 28 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Sổ hộ khẩu (bản gốc) để kiểm tra)
2 Đơn đề nghị cấp CMND (Mẫu CMND01 do Bộ Công an quy định) có dán ảnh 3x4cm, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú + Đơn đề nghị cấp CMND
+ Tờ khai CMND( mẫu CM4)
3 02 ảnh cỡ (3x4) kèm theo hồ sơ. Khi chụp ảnh đầu để trần, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không để râu tóc trùm tai, trùm gái, mặc trang phục sáng màu, gọn gàng, kín đáo, ảnh chụp trên nền phông màu trắng có gắn số CMND)