Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 2 1 1 2 2 0 0 0 0
2 -- Sở Công thương 189 39 150 178 172 6 11 11 0
3 -- Sở Giao thông Vận tải 86 24 62 78 71 7 10 10 0
4 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 103 76 27 28 1 27 82 34 48
5 -- Sở Khoa học và Công nghệ 8 3 5 3 3 0 5 5 0
6 -- Sở Lao động TB&XH 1203 336 867 822 793 29 381 379 2
7 -- Sở Nội vụ 77 63 14 0 0 0 78 24 54
8 -- Sở Nông nghiệp và PTNT 82 44 38 52 40 12 30 29 1
9 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 269 177 92 129 36 93 171 120 51
10 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 21 3 18 19 17 2 2 2 0
11 -- Sở Ngoại vụ 16 8 8 12 3 9 4 4 0
12 -- Sở Y tế 157 84 73 79 64 15 78 75 3
13 -- Sở Xây dựng 86 50 36 45 39 6 45 43 2
14 -- Sở Thông tin và Truyền thông 2 0 2 2 2 0 1 1 0
15 -- Sở Tư pháp 594 322 272 381 238 143 223 169 54
16 -- Công an tỉnh 54 13 41 45 41 4 10 10 0
17 -- Ban quản lý Khu kinh tế 114 15 99 107 99 8 8 8 0
18 -- Cục thuế Bình Phước 60 23 37 42 42 0 21 21 0
19 -- Huyện Bù Đốp 61 45 16 30 6 24 31 6 25
20 -- -- UBND xã Thiện Hưng 13 8 5 10 4 6 3 1 2
21 -- -- UBND xã Tân Thành 4 1 3 4 3 1 0 0 0
22 -- Huyện Phú Riềng 1274 1179 95 106 89 17 1169 27 1142
23 -- Thành phố Đồng Xoài 9485 8770 715 1319 203 1116 8183 713 7470
24 -- -- Phường Tân Phú 68 37 31 31 31 0 38 0 38
25 -- -- Phường Tân Xuân 61 58 3 33 1 32 28 4 24
26 -- -- Phường Tân Thiện 28 22 6 4 4 0 24 2 22
27 -- -- Phường Tân Đồng 288 29 259 256 256 0 32 3 29
28 -- -- Phường Tân Bình 51 15 36 35 23 12 16 4 12
29 -- -- Xã Tiến Hưng 374 20 354 362 351 11 12 1 11
30 -- -- Xã Tân Thành 87 51 36 37 34 3 50 0 50
31 -- -- Phường Tiến Thành 43 41 2 15 1 14 28 1 27
32 -- Huyện Lộc Ninh 3481 2597 884 868 859 9 2613 136 2477
33 -- Huyện Đồng Phú 2088 1203 885 892 387 505 1234 925 309
34 -- -- Xã Thuận Lợi 23 21 2 12 6 6 11 3 8
35 -- -- TT Tân Phú 35 26 9 13 13 0 22 13 9
36 -- -- Xã Tân Tiến 127 20 107 117 102 15 10 8 2
37 -- -- Xã Tân Lập 166 30 136 141 125 16 34 34 0
38 -- -- Xã Tân Hưng 110 85 25 3 3 0 107 51 56
39 -- -- Xã Tân Lợi 73 47 26 28 22 6 45 26 19
40 -- -- Xã Tân Hòa 107 101 6 7 1 6 100 48 52
41 -- -- Xã Tân Phước 162 124 38 68 19 49 94 57 37
42 -- -- Xã Đồng Tiến 68 59 9 8 1 7 60 28 32
43 -- -- Xã Đồng Tâm 190 164 26 4 0 4 186 37 149
44 -- -- Xã Thuận Phú 134 46 88 92 90 2 37 17 20
45 -- Thị xã Phước Long 300 177 123 186 87 99 114 30 84
46 -- Thị xã Bình Long 1444 1346 98 144 110 34 1250 119 1131
47 -- -- UBND Xã Thanh Lương 14 0 14 12 12 0 2 0 2
48 -- Huyện Chơn Thành 16142 13770 2372 950 697 253 15192 2340 12852
49 -- -- UBND TT Chơn Thành 335 6 329 324 320 4 11 8 3
50 -- -- UBND xã Minh Hưng 42 1 41 41 41 0 1 0 1
51 -- -- UBND xã Minh Thắng 62 2 60 62 62 0 0 0 0
52 -- -- UBND xã Minh Lập 145 0 145 145 145 0 0 0 0
53 -- -- UBND xã Minh Long 80 1 79 79 79 0 1 0 1
54 -- -- UBND xã Minh Thành 118 7 111 111 111 0 7 1 6
55 -- -- UBND xã Nha Bích 9 4 5 5 4 1 4 0 4
56 -- -- UBND xã Quang Minh 34 0 34 34 34 0 0 0 0
57 -- -- UBND xã Thành Tâm 17 1 16 9 9 0 8 7 1
58 -- Huyện Hớn Quản 1739 1654 85 0 0 0 1760 89 1671
59 -- -- UBND xã An Khương 8 8 0 0 0 0 8 0 8
60 -- -- UBND xã An Phú 1 1 0 0 0 0 1 0 1
61 -- -- UBND xã Minh Tâm 6 6 0 0 0 0 6 0 6
62 -- -- UBND xã Tân Hưng 14 14 0 0 0 0 14 0 14
63 -- -- UBND xã Thanh An 4 4 0 0 0 0 4 0 4
64 -- -- UBND xã Tân Khai 1 1 0 0 0 0 1 0 1
65 -- -- UBND xã Tân Quan 1 1 0 0 0 0 1 0 1
66 -- -- UBND xã Minh Đức 4 4 0 0 0 0 4 0 4
67 -- -- UBND xã Đồng Nơ 8 8 0 0 0 0 8 0 8
68 -- -- UBND xã Thanh Bình 1 1 0 0 0 0 1 0 1
69 -- -- UBND xã Tân Lợi 7 7 0 0 0 0 7 0 7
70 -- -- UBND xã Tân Hiệp 6 6 0 0 0 0 6 0 6
71 -- Huyện Bù Đăng 140 70 70 2 2 0 138 47 91
72 -- Huyện Bù Gia Mập 317 205 112 52 50 2 268 28 240
Tổng số: 42723 33385 9338 8675 6060 2615 34144 5759 28385

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH