Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội Vụ Tôn Giáo 30 22 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội Vụ Tổ chức cán bộ 1 29 Nộp hồ sơ mức 3
3 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y Tế TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 3 33 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Công an 1 41
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng TC - KH Tài chính - Kế hoạch 3 3064 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 28 751 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 8 270 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 13 951 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 8 745 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (VPĐD TNNN) tại Việt Nam Sở Công thương Thương mại quốc tế 10 191 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 1. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 199 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 7 266 Nộp hồ sơ mức 3
13 Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp. Sở Công thương Quản lý cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 4 147 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Công thương Xúc tiến thương mại 5 154 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 14 313 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 30 187 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Đo lường chất lượng 5 139 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ - hạt nhân 5 645 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ 30 150 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 30 624 Nộp hồ sơ mức 3