Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 47. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục đào tạo 20 67
2 23. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông đi và đến, trong và ngoài tỉnh Giáo dục đào tạo Trong ngày 113
3 30. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Giáo dục đào tạo 30 81
4 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 168 Nộp hồ sơ
5 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 14 99 Nộp hồ sơ
6 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 7 88 Nộp hồ sơ
7 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 30 134 Nộp hồ sơ
8 1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ - hạt nhân 5 106 Nộp hồ sơ
9 1. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ 30 99 Nộp hồ sơ
10 Xin cấp hộ chiếu ngoại giao Sở Ngoại vụ Lãnh sự 2 170 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 30 101 Nộp hồ sơ
12 1. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 104 Nộp hồ sơ
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng TC - KH Tài chính - Kế hoạch 3 494 Nộp hồ sơ
14 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 30 139 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
15 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 10 191 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
16 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 192 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
17 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 245 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
18 Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp. Sở Công thương Quản lý cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 4 90 Nộp hồ sơ
19 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (VPĐD TNNN) tại Việt Nam Sở Công thương Thương mại quốc tế 10 136 Nộp hồ sơ
20 Thông báo thực hiện khuyến mại. Sở Công thương Xúc tiến thương mại 1 306 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ