Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Hộ tịch (X) 35 1681
2 Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Huyện Bù Đốp Y tế (H) 25 2013 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 313
4 1. Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Bù Đốp Công an (H) 7 114 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 1 9558 Nộp hồ sơ mức 3
6 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Bù Đốp Tài nguyên & Môi trường (H) 10 3771 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đốp Công thương 10 2335 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1686 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2306 Nộp hồ sơ mức 3
10 1. Bố trí ổn định dân cư trong huyện Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 30 2468 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Thanh Hòa Hộ tịch (X) 1 25027 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Hòa Hộ tịch (X) 1 30683 Nộp hồ sơ mức 3
13 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND Xã Thanh Hòa Văn hóa thể thao (X) 3,5 6376 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Xã Thanh Hòa Công thương (X) 20 1995 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND Xã Thanh Hòa Nông nghiệp và PTNT (X) 7 3496 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 3,5 6376 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 10 3771 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 1 25027 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 1 30683 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 7 3496 Nộp hồ sơ mức 3