Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội Vụ Tôn Giáo 30 91 Nộp hồ sơ mức 3
2 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y Tế TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 3 63 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội Vụ Tổ chức cán bộ 1 95 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Sở Y Tế DƯỢC PHẨM 20 133 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Công an 1 67
6 1. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bảo trợ xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 4 5
7 1.Khai báo tai nạn lao động. An toàn lao động 1 5
8 1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 10 6
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng TC - KH Tài chính - Kế hoạch 3 4259 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 28 1026 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 8 300 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 13 1210 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 8 992 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (VPĐD TNNN) tại Việt Nam Sở Công thương Thương mại quốc tế 10 219 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 1. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 232 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 30 215 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 7 501 Nộp hồ sơ mức 3
18 Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp. Sở Công thương Quản lý cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 4 177 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Công thương Xúc tiến thương mại 5 213 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 14 559 Nộp hồ sơ mức 3