Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội vụ Tôn Giáo 30 332 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 3 202 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 9 159 Nộp hồ sơ mức 3
4 1. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5 176 Nộp hồ sơ mức 3
5 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 158 Nộp hồ sơ mức 3
6 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Huyện Đồng Phú Nội vụ 1 781
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Công thương MỸ PHẨM 20 182 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 383 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Cấp bản sao từ hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch 1 633 Nộp hồ sơ mức 3
10 1. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Sở Tư pháp Công chứng viên 2 603
11 1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (15 ngày) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp 15 416 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Nuôi con nuôi 5 204
13 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen thưởng tổng kết công tác năm Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 15 395 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội vụ Tôn Giáo 45 1142 Nộp hồ sơ mức 3
15 10. Hồ sơ bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 539 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 28 293 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 35 231 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 15 216 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương 30 150
20 1. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Mã số hồ sơ: T-BPC-283008-TT Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 15 666 Nộp hồ sơ mức 3