Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội vụ Tôn giáo 20 492 Nộp hồ sơ mức 3
2 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Đồng Phú Nội vụ 1 1290 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Công thương Mỹ phẩm 20 343 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình Y tế 3 296 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 1. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế Đào tạo, nghiên cứu KH và CNTT 5 278 Nộp hồ sơ mức 3
6 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo 5 807 Nộp hồ sơ mức 3
7 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND Xã Bù Gia Mập Công chứng 2 789 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 232 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động tiền lương (BQL KKT) 7 252 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 1. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng 3 311 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế Dược phẩm 15 862 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 9 265 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 672 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Sở Lao động TB&XH Người có công 7 198 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Đồng Phú Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 1544 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 243 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Phường Tân Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 224 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Đăng ký tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 174 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 180 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Công nhận điểm du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 30 188 Nộp hồ sơ mức 3