Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội vụ Tôn Giáo 30 357 Nộp hồ sơ mức 3
2 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Đồng Phú Nội vụ 1 902 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Sở Y tế Y TẾ DỰ PHÒNG 3 215 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế DƯỢC PHẨM 15 666 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Công thương MỸ PHẨM 20 207 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 1. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5 190 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 9 178 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 473 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Sở Lao động TB&XH Người có công 7 85 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Đồng Phú Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 940 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 150 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Lĩnh vực tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 96
13 1. Đăng ký tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 93 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 10 188 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 1. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 20 116 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Nghiệp 30 146 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 101 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 536 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 2 124 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế TỔ CHỨC CÁN BỘ 15 75 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4