Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội vụ Tôn Giáo 30 209 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mã số hồ sơ: B-BLD-BPC-286243-TT Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 8 62 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Dạy nghề 15 74 Nộp hồ sơ mức 3
4 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 225 Nộp hồ sơ mức 3
5 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động TB&XH Tổ chức cán bộ - B 15 205 Nộp hồ sơ mức 3
6 2. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 3104 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 10 104 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Xin nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 115 114 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 115 Nộp hồ sơ mức 3
10 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương 30 87
11 Đăng ký khai sinh UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 11298 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 101 Nộp hồ sơ mức 3
13 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Công an 1 112
14 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế DƯỢC PHẨM 20 393 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tế TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 3 128 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Đồng Phú Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 265
17 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản 5 58
18 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 9 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 1. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 30 5 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Nghiệp 50 8 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4