Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 33. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo 14 953
2 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 296
3 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 981
4 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 245
5 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 532
6 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 494
7 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 734
8 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 750
9 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội Vụ Tôn Giáo 30 66 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 28
11 1. Miễn giảm tiền thuê đất Cục Thuế Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 141
12 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 142
13 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1068
14 6.Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 694
15 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13861
16 Chứng thực bản sao từ bản chính TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 12345
17 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13089
18 Chứng thực di chúc TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 7345
19 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 10509
20 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 10583