Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 189
2 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 164
3 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 154
4 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 135
5 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 140
6 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 156
7 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 144
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 892
9 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Chi nhánh VPĐK Đất đai Tài nguyên & Môi trường 30 250
10 1. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lao động - Thương binh và Xã hội - Cấp huyện (Bỏ) 5 251
11 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng TC - KH Tài chính - Kế hoạch 3 431 Nộp hồ sơ
12 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế - hạ tầng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 382
13 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Tài nguyên & Môi trường 20 206
14 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 30 122 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
15 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 10 178 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
16 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 219 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
17 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 179 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
18 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Sở Công thương An toàn thực phẩm (SCT) 15 208
19 Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương Vật liệu nổ Công nghiệp 3 178
20 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Sở Công thương Hóa chất 15 174