Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tờ khai thuế môn bài Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 78
2 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 3 64
3 Kê khai giá Giá công sản 1 38
4 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 58
5 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 46
6 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 45
7 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 52
8 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công thương Xúc tiến thương mại 1 37 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Minh Thành Lĩnh vực đất đai 15 84
10 Đăng ký mua điện sinh hoạt Điện lực Bình Phước Điện, Năng Lượng 7 53
11 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông trong nước 7 31
12 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 42
13 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh Bình Phước Sở Tài chính Phòng Đầu tư 30 38
14 1.1.QLXD Thẩmđịnh dự án/dự án điều chỉnh (nhóm B) Sở Xây Dựng Quản lý xây dựng 15 37
15 1.1.QLXD Thẩmđịnh dự án/dự án điều chỉnh (nhóm C) Sở Xây Dựng Quản lý xây dựng 10 38
16 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 45
17 Hiệp thương giá Sở Tài chính Giá công sản 15 78
18 Giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 15 295
19 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 3 305
20 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 1 296