Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 5 1298
2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 10 1676
3 30. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 965 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 115 305 Nộp hồ sơ mức 3
5 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 5 310 Nộp hồ sơ mức 4
6 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 3 231 Nộp hồ sơ mức 4
7 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 10 929 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 5 260 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 291 Nộp hồ sơ mức 4
10 1. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 3 274 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Sở Lao động TB&XH Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 1 44 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Bảo hiểm thất nghiệp 18 4702
13 1. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Sở Lao động TB&XH Người có công 7 313 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Sở Lao động TB&XH Tiền lương 8 268 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động 4 442 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 9 361 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động TB&XH Quản lý Lao động ngoài nước 3 309 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 3 311 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 14 314 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động TB&XH Tổ chức cán bộ 15 387 Nộp hồ sơ mức 3