Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 228 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Thông báo tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 15 162 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2 136 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 137 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 30 1105 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 15 184 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 340 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 293 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 1115 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 215
11 11. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 261 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 205 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 13. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 333 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 14. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 1171 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 12 951 Nộp hồ sơ mức 3
16 16. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 30 1054 Nộp hồ sơ mức 3
17 17. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3 1090 Nộp hồ sơ mức 3
18 18. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 90 135
19 19. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 90 114
20 20. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 168 Nộp hồ sơ mức 3