Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp/Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 425 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 290 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 4. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 291 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 619 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 6. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 663 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 7. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 79 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 3. Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 1051 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống). Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 98 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 11.Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 20 5 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 12.Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 4 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 9. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 8 301 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 10. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 2 277 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.1 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm B) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 30 310
14 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 255
15 2.1 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp II, III) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 30 648
16 2.2 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp IV) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 295
17 5. Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 15 1434
18 3.2(CNTY) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, lâm sản và thủy sản 7 294 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 3.1(QLCL NLS&TS) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, lâm sản và thủy sản 7 311 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 3.3(BVTV) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, lâm sản và thủy sản 7 89 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4