Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 16979
2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 18902
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2753
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2752
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 17808
6 Chứng thực di chúc Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11465
7 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 14978
8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 14901
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 2 2735
10 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 44549
11 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 2 7307
12 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8982
13 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 4 9523
14 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8543
15 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 1 6216
16 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 1 10037
17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 47 10864
18 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 3 10693
19 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 10 9888
20 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 23 6778