Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 17224 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 13851 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 8144 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 9110 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 30934 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 8738 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 8826 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 9500 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 9126
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 7813 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 8128
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 7 6882 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 8875
14 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 8496
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 9389
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 9051
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 9209 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 8995 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 8417 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 8618 Nộp hồ sơ mức 3