Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 17229 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 13858 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8149 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9113 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 3 30937 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8740 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 8829 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9501 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9130
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 7820 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8133
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 7 6885 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8879
14 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8500
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9394
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9053
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 3 9215 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9002 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8420 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8621 Nộp hồ sơ mức 3