Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 13140 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 9881
3 Đăng ký kết hôn Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 4059 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 3 5350
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 3 27116
6 Đăng ký khai tử Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 4978 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 5 5044
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 5 5742
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 5 5211
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 4053
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 3 4398
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 7 3061
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 1 5170
14 Đăng ký giám hộ. Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 3 4855
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 2 5585
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 3 5260
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 3 5478
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 5 5357 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 5 4381
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Thuận Phú Lĩnh vực Hộ tịch 5 5057 Nộp hồ sơ mức 3