Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 17539 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 14155 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8455 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9405 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 3 31229 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9043 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9137 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9801 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9444
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8117 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8445
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 7 7185 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9181
14 Đăng ký giám hộ. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8798
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9689
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9348
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 3 9511 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9295 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8709 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8926 Nộp hồ sơ mức 3