TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Hưng Long Đất đai (X) 37009 Một phần
2 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Hưng Long Đất đai (X) 47435 Một phần
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Hưng Long Hộ tịch (X) 44405 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Hưng Long Hộ tịch (X) 43225 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Hưng Long Hộ tịch (X) 63099 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Phường Hưng Long Giao thông vận tải (X) 31548 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Phường Hưng Long Giao thông vận tải (X) 30574 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Phường Hưng Long Giao thông vận tải (X) 32283 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Phường Hưng Long Giao thông vận tải (X) 31498 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Phường Hưng Long Giao thông vận tải (X) 30873 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002326 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 34734 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 35689 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 34915 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 39960 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 47704 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 50340 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 51945 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 40258 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 63205 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Phường Hưng Long Lao động - TBXH (X) 48348 Toàn trình Nộp hồ sơ