Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 19321 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 15767 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 10107 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 10971 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 3 32767 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 10620 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 5 10744 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 5 11380 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 5 10974
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 9703 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 9989
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 7 8686 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 10727
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 10271 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 11150
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 10793 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 3 11074 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 5 10735 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 5 10232 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Lộc An Hộ tịch (X) 1 10406 Nộp hồ sơ mức 3