Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 21197 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 17453 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 11696 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 12362 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 3 34109 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 11994 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 5 12053 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 5 12664 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 5 12243
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 11070 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 11255
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 7 9940 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 12005 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 11503 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 12396 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 12093 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 3 12558 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 5 12006 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 5 11560 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 11629 Nộp hồ sơ mức 3