Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 21068 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 17349 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 11569 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 12252 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 3 34019 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 11908 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 5 11970 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 5 12584 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 5 12152
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 10971 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 11178
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 7 9871 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 11924 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 11435 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 12329 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 12015 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 3 12455 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 5 11920 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 5 11475 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 11549 Nộp hồ sơ mức 3