Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 17221 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 13841 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 8140 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 9104 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 3 30928 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 8734 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 5 8821 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 5 9499 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 5 9121
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 7812 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 8124
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 7 6875 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 8869
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 8488
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 9383
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 9045
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 3 9205 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 5 8984 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 8410 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 8615 Nộp hồ sơ mức 3