Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 25372 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 20250 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 14386 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 14303 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 3 36013 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 14013 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 5 13974 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 5 14615 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 5 14120
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 13046 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 13246
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 7 11906 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 13986 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 13505 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 14367 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 14156 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 3 14807 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 5 14106 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 5 13781 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 13578 Nộp hồ sơ mức 3