Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 25290 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 20174 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 14331 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 14249 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 3 35951 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 13950 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 5 13906 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 5 14551 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 5 14049
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 12973 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 13185
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 7 11853 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 13925 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 13445 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 14307 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 14095 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 3 14745 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 5 14035 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 5 13694 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 13503 Nộp hồ sơ mức 3