Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 18426 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 15010 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 9319 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 10217 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 3 32038 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 9881 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 5 9980 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 5 10634 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 5 10264
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 8948 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 9260
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 7 7967 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 9992
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 9548 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 10426
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 10084
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 3 10268 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 5 10029 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 9481 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Tân Lợi Hộ tịch 1 9682 Nộp hồ sơ mức 3