CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3110 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 10. Giải thể trường tiểu học Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3225 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3184 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3116 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3235 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3148 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3074 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3200 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3165 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3161 2
11 17. Giải thể trường trung học cơ sở Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3213 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3142 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3490 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3175 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3286 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3565 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3864 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 3246 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2132 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Thị xã Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2275 4 Nộp hồ sơ mức 4