TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Thị xã Bình Long Y tế (H) 4946 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
2 2.000552.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Thị xã Bình Long Y tế (H) 4697 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
3 1.003930.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thị xã Bình Long Giao thông vận tải (H) 4354 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004047.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Thị xã Bình Long Giao thông vận tải (H) 4393 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5432 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
6 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5251 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
7 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 5705 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 5399 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 5088 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 5290 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 5151 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 5220 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 5316 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4525 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4285 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4582 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4551 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002482.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5031 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004442.000.00.00.H10 - 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4713 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004475.000.00.00.H10 - 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4448 Một phần Nộp hồ sơ