Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 31. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 84
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5 1711
3 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Bù Đốp Nội vụ (H) 15 1291 Nộp hồ sơ mức 3
4 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Thanh Hòa Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
5 31. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 7 564 Nộp hồ sơ mức 3
6 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
7 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Thiện Hưng Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
8 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Phước Thiện Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
9 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Hưng Phước Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
10 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Đồng Tiến Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
11 30. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Cấp mới, có thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 20 1249
12 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
13 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Thuận Phú Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
14 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 1 16424 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Phòng TC - KH Tài chính - Kế hoạch 5 1711
16 30. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Cấp mới, có thuế) CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng Đất đai 20 1249
17 31. Thủ tục Cấp GCN đăng ký hoạt động CN. VPĐD đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong GCNĐT hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động CN. VPĐDdo cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 110 Nộp hồ sơ mức 3
18 30. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Cấp mới, có thuế) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú Đất đai 20 1249
19 31. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung cấp sư phạm) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 20 146 Nộp hồ sơ mức 3
20 31. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, không vì mục đích thương mại. Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 20 91 Nộp hồ sơ mức 3