Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 39. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 45 91 Nộp hồ sơ mức 3
2 30. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 5 71 Nộp hồ sơ mức 3
3 50. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 42
4 50. Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ (QL.13 và QL.14C)được giao quản lý thuộc thẩm quyền; hệ thống đường tỉnh đang khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 16 Nộp hồ sơ mức 3
5 51. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, bị rách, bị thiêu hủy Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1 107
6 31. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 5 94 Nộp hồ sơ mức 3
7 40. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 45 75 Nộp hồ sơ mức 3
8 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 11623
9 51. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 5 1203 Nộp hồ sơ mức 4
10 51. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 382 Nộp hồ sơ mức 3
11 51. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 120 497 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. UBND Xã Bình Thắng Địa chính 23 8472
13 52. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 165 Nộp hồ sơ mức 3
14 52. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 10 801 Nộp hồ sơ mức 4
15 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 10699
16 41. Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 45 95 Nộp hồ sơ mức 3
17 32. Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 10 89 Nộp hồ sơ mức 3
18 52. Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ (QL.13 và QL.14C)được giao quản lý thuộc thẩm quyền; hệ thống đường tỉnh đang khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 76 Nộp hồ sơ mức 3
19 52. Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 39
20 53. Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1 106