Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 53. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ (QL.13 và QL.14C)được giao quản lý thuộc thẩm quyền; hệ thống đường tỉnh Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 10 118 Nộp hồ sơ mức 3
2 33. Đăng ký tham gia tuyến chọn, giao trực tỉềp nhiệm vụ khoa hoc và công nghê cấp quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 15 90 Nộp hồ sơ mức 3
3 42. Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 45 72 Nộp hồ sơ mức 3
4 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 27670
5 53. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 7 799 Nộp hồ sơ mức 4
6 53. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 1091 Nộp hồ sơ mức 3
7 54. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 120 170 Nộp hồ sơ mức 3
8 54. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo Trong ngày 167 Nộp hồ sơ mức 3
9 54. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 7 223 Nộp hồ sơ mức 4
10 54. Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2 158 Nộp hồ sơ mức 3
11 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 12508 Nộp hồ sơ mức 3
12 43. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Sở Y tế Khám, chữa bệnh 30 98 Nộp hồ sơ mức 3
13 34. Xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 180 73 Nộp hồ sơ mức 3
14 54. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ (QL.13 và QL.14C)được giao quản lý thuộc thẩm quyền; hệ thống đường tỉnh. Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 69 Nộp hồ sơ mức 3
15 54. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 5 103
16 55. Thông báo tạm ngừng kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 99
17 55. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 7 13 Nộp hồ sơ mức 4
18 55. Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ (QL.13 và QL.14C)được giao quản lý thuộc thẩm quyền; hệ thống đường tỉnh Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 56 Nộp hồ sơ mức 3
19 35. Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 15 83 Nộp hồ sơ mức 3
20 44. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chưa bệnh Sở Y tế Khám, chữa bệnh 30 100 Nộp hồ sơ mức 4