Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Xã Tân Lợi Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2057 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Xã Tân Hưng Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2057 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2057 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2057 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2057 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Bù Gia Mập Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2057 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Bù Đăng Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2057 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
11 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
12 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
13 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
14 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
15 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Bù Đăng Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
16 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
17 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
18 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1413 Nộp hồ sơ mức 3
19 2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 3 242 Nộp hồ sơ mức 4
20 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3