Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 55. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tập tại các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 60 114 Nộp hồ sơ mức 3
2 55. Giám định văn hóa phim xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 174 Nộp hồ sơ mức 3
3 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 5 2474
4 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND Phường An Lộc Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 12517 Nộp hồ sơ mức 3
5 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 5 2208
6 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH UBND Xã Thanh Lương Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 28 8418 Nộp hồ sơ mức 3
7 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 2 7978
8 56. Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 178 Nộp hồ sơ mức 3
9 56. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 101 Nộp hồ sơ mức 3
10 45. Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Sở Y tế Khám, chữa bệnh 15 85 Nộp hồ sơ mức 4
11 56. Cấp phép thi công công trình quốc lộ (QL.13 và QL.14C)được giao quản lý thuộc thẩm quyền; hệ thống đường tỉnh đang khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 60 Nộp hồ sơ mức 3
12 56. Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 7 12 Nộp hồ sơ mức 4
13 56. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 56
14 57. Giải thể doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 5 48
15 57. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 5 12 Nộp hồ sơ mức 4
16 57. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ (QL.13 và QL.14C)được giao quản lý thuộc thẩm quyền; hệ thống đường tỉnh. Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 10 63 Nộp hồ sơ mức 3
17 46. Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Sở Y tế Khám, chữa bệnh 30 100 Nộp hồ sơ mức 3
18 57. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 102 Nộp hồ sơ mức 3
19 57. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 176 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 3 1891