Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Chơn Thành Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Hớn Quản Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
5 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Phú Riềng Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
6 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
7 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Bù Đốp Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
8 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
9 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
10 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Bù Đăng Nội vụ (H) 20 1771 Nộp hồ sơ mức 3
11 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
12 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
13 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
14 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
15 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Bù Đăng Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
16 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
17 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
18 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
19 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3
20 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1079 Nộp hồ sơ mức 3