Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Thị xã Phước Long Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 25 2456
2 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3 1398 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thị xã Phước Long Giao thông vận tải (H) 3 1132 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 15 11087 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Thị xã Phước Long Tài nguyên & Môi trường (H) 33 5594
6 2. Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Thị xã Phước Long Tài nguyên & Môi trường (H) 37 808
7 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 4830 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Bù Gia Mập Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2242 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 2. Đổi chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Bù Gia Mập Công an (H) 10 1229
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Gia Mập Công thương 7 1685 Nộp hồ sơ mức 3
11 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1235 Nộp hồ sơ mức 3
12 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1568 Nộp hồ sơ mức 3
13 Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Bù Gia Mập Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 25 2456
14 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 20 1931 Nộp hồ sơ mức 3
15 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Bù Gia Mập Lao động - TBXH (H) 3 1398 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 3 1132 Nộp hồ sơ mức 4
17 2. Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch 96 278 Nộp hồ sơ mức 3
18 2. Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Trong ngày 282
19 2. Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 249 Nộp hồ sơ mức 3
20 2. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 10 264 Nộp hồ sơ mức 3