Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 50. Cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 20 49 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 61. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 3 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 61. Xin học lại tại trường hoặc trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 7 216 Nộp hồ sơ mức 3
4 59. Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 192 Nộp hồ sơ mức 3
5 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 5 3139
6 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 15 2319
7 Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND Xã Bình Thắng Lĩnh vực địa chính 10 9336
8 6.1. (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Thành phố Đồng Xoài Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 7 1835 Nộp hồ sơ mức 3
9 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 40 2145
10 62. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 3 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 51. Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 13 54 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Đường bộ 4 3
13 52. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 13 59 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 63. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 244 Nộp hồ sơ mức 4
15 64. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 212 Nộp hồ sơ mức 4
16 53. Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 13 34 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 54. Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám, chữa bệnh 13 48 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 65. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 217 Nộp hồ sơ mức 4
19 55. Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 40 39 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 66. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 3 Nộp hồ sơ mức 4