Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 65. Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 129
2 21. Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 13 6
3 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ (QL.13 và QL.14C) và hệ thống đường tỉnh (Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ (QL.13 và QL.14C) và hệ thống đường tỉnh: 07 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 7
4 66. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 3546
5 67. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 107
6 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ (QL.13 và QL.14C) và hệ thống đường tỉnh (Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ (QL.13 và QL.14C) và hệ thống đường tỉnh: 10 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 10 6
7 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác (bao gồm QL.13 và QL.14C) và hệ thống đường tỉnh Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 6
8 68. Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 101
9 69. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 105
10 Cấp Giấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyện hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 6
11 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào tuyến quốc lộ (QL.13 và QL.14C) và hệ thống đường tỉnh Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 10 5
12 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào tuyến quốc lộ (QL.13 và QL.14C) và hệ thống đường tỉnh Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 5
13 70. Cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 110
14 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực địa chính 15 7360
15 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Huyện Đồng Phú Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 12 710
16 71. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 97
17 Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của tuyến quốc lộ (QL.13 và QL.14C) và hệ thống đường tỉnh Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 5
18 72. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 118
19 Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép Sở Công thương Xuất nhập khẩu 3 177
20 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công. Sở Công thương Xuất nhập khẩu 3 186 Nộp hồ sơ mức 3