Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Bù Đăng Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 25 2102
2 2. Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 168
3 2. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 1 171 Nộp hồ sơ mức 4
4 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Sở Công thương Hóa chất 3 615 Nộp hồ sơ mức 4
5 2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 3 165 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 2. Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 160 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 3 212 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 5 211 Nộp hồ sơ mức 4
9 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Công thương Mỹ phẩm (Sở Y tế) 5 211 Nộp hồ sơ mức 4
10 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
11 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
12 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
13 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
14 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
15 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
16 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
17 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Bù Đăng Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
18 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
19 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3
20 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 5 753 Nộp hồ sơ mức 3