Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Minh Lập Quân sự (X) 1 6561
2 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Minh Lập Quân sự (X) 10 7401
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Minh Lập Chứng thực 1 33156
4 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Minh Lập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 7519 Nộp hồ sơ mức 3
5 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Lập Công an (X) 15 2885
6 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Minh Lập Quân sự (X) 15 6501
7 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 21 16426 Nộp hồ sơ mức 3
8 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Minh Lập Đất đai (X) 45 18815
9 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Minh Lập Văn hóa thể thao (X) 6 2145 Nộp hồ sơ mức 4
10 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Minh Thắng Quân sự (X) 1 6561
11 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Minh Thắng Chứng thực 1 33156
12 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Minh Thắng Quân sự (X) 10 7401
13 Đăng ký kết hôn UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 1 15227 Nộp hồ sơ mức 3
14 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Minh Thắng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 7519 Nộp hồ sơ mức 3
15 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Thắng Công an (X) 15 2885
16 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Minh Thắng Quân sự (X) 15 6501
17 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Minh Thắng Lao động - TBXH (X) 21 16426 Nộp hồ sơ mức 3
18 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Minh Thắng Văn hóa thể thao (X) 6 2145 Nộp hồ sơ mức 4
19 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Minh Thắng Đất đai (X) 45 18815
20 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Minh Hưng (CTH) Quân sự (X) 10 7401