Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 3 1901
2 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND xã An Khương Địa chính 18 8294
3 6.0. (In GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1912 Nộp hồ sơ mức 3
4 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 10 3023
5 60 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông đi và đến, trong và ngoài tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 2 345 Nộp hồ sơ mức 3
6 60. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 7 228 Nộp hồ sơ mức 4
7 49. Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 30 68 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 60. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1 67
9 60. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 15 23 Nộp hồ sơ mức 3
10 61. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 30 26 Nộp hồ sơ mức 3
11 50. Cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 20 66 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 61. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 3 14 Nộp hồ sơ mức 4
13 61. Xin học lại tại trường hoặc trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 7 231 Nộp hồ sơ mức 3
14 59. Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 208 Nộp hồ sơ mức 3
15 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 15 2448
16 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 5 3269
17 Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND xã An Khương Địa chính 10 9617
18 6.1. (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 7 1966 Nộp hồ sơ mức 3
19 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 40 2259
20 62. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 3 15 Nộp hồ sơ mức 4