Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký kết hôn Phường Tân Đồng Hộ tịch (X) 1 14386 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Phường Tân Đồng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 6501 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Phường Tân Đồng Quân sự (X) 10 6644
4 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Phường Tân Đồng Văn hóa thể thao (X) 6 1328 Nộp hồ sơ mức 4
5 Hòa giải tranh chấp đất đai Phường Tân Đồng Đất đai (X) 45 18047
6 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Phường Tân Thiện Quân sự (X) 15 5760
7 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Phường Tân Thiện Quân sự (X) 1 5800
8 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 21 15603 Nộp hồ sơ mức 3
9 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 15 2160
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phường Tân Thiện Chứng thực 1 32026
11 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Phường Tân Thiện Văn hóa thể thao (X) 6 1328 Nộp hồ sơ mức 4
12 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Phường Tân Thiện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 6501 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký kết hôn Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 14386 Nộp hồ sơ mức 3
14 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 6644
15 Hòa giải tranh chấp đất đai Phường Tân Thiện Đất đai (X) 45 18047
16 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Phường Tân Xuân Quân sự (X) 1 5800
17 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Phường Tân Xuân Quân sự (X) 15 5760
18 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phường Tân Xuân Chứng thực 1 32026
19 Đăng ký kết hôn Phường Tân Xuân Hộ tịch (X) 1 14386 Nộp hồ sơ mức 3
20 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Xuân Công an (X) 15 2160