Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND Xã Bình Tân Địa chính 10 8647
2 71. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 18 Nộp hồ sơ mức 4
3 60. Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 60 64 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 61. Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 60 65 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 72. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 16 Nộp hồ sơ mức 4
6 73. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 19 Nộp hồ sơ mức 4
7 62. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 60 66 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 63. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 20 66 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 74. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 19 Nộp hồ sơ mức 4
10 75. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 18 Nộp hồ sơ mức 4
11 64. Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 60 64 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 5 93 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 121 Nộp hồ sơ mức 3
14 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 77 Nộp hồ sơ mức 3
15 65. Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 7 78 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 76. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 17 Nộp hồ sơ mức 4
17 77. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 5 17 Nộp hồ sơ mức 4
18 66. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám, chữa bệnh 7 53 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 103 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 72 Nộp hồ sơ mức 3