Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Lộc An Chứng thực 1 33156
2 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Lộc An Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 7519 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc An Công an (X) 15 2886
4 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Lộc An Văn hóa thể thao (X) 6 2145 Nộp hồ sơ mức 4
5 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Lộc An Đất đai (X) 45 18815
6 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Lộc Thạnh Quân sự (X) 10 7401
7 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Lộc Thạnh Quân sự (X) 15 6501
8 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Lộc Thạnh Lao động - TBXH (X) 21 16426 Nộp hồ sơ mức 3
9 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Lộc Thạnh Quân sự (X) 1 6561
10 Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch (X) 1 15227 Nộp hồ sơ mức 3
11 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Lộc Thạnh Chứng thực 1 33156
12 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Lộc Thạnh Văn hóa thể thao (X) 6 2145 Nộp hồ sơ mức 4
13 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Lộc Thạnh Công an (X) 15 2886
14 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Lộc Thạnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 7519 Nộp hồ sơ mức 3
15 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Lộc Thạnh Đất đai (X) 45 18815
16 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 7401
17 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 21 16426 Nộp hồ sơ mức 3
18 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 15 6501
19 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 1 6561
20 Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 15227 Nộp hồ sơ mức 3