Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Đức Liễu Quân sự 10 2940
3 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Đức Liễu Quân sự 15 2190
4 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Đức Liễu Quân sự 1 2175
5 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Đức Liễu Chứng thực 1 24717
6 Đăng ký kết hôn UBND xã Đồng Nai Hộ tịch (X) 1 10319 Nộp hồ sơ mức 3
7 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Đức Liễu Đất đai 45 14519
8 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Đồng Nai Quân sự 15 2190
9 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Đồng Nai Quân sự 10 2940
10 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Đồng Nai Quân sự 1 2175
11 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Đồng Nai Lao động - TBXH 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3
12 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Đồng Nai Chứng thực 1 24717
13 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Đồng Nai Đất đai 45 14519
14 Đăng ký kết hôn UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 10319 Nộp hồ sơ mức 3
15 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Đường 10 Quân sự 10 2940
16 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Đường 10 Quân sự 15 2190
17 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Đường 10 Quân sự 1 2175
18 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Đường 10 Lao động - TBXH 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3
19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Đường 10 Chứng thực 1 24717
20 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Đường 10 Đất đai 45 14519