Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Minh Thắng Đất đai (X) 45 18839
2 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Thắng Công an (X) 15 2896
3 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Minh Thắng Văn hóa thể thao (X) 6 2158 Nộp hồ sơ mức 4
4 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Minh Thắng Quân sự (X) 15 6514
5 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Minh Thắng Quân sự (X) 10 7408
6 Đăng ký kết hôn UBND xã Minh Thắng Hộ tịch (X) 1 15238 Nộp hồ sơ mức 3
7 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Minh Thắng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 7536 Nộp hồ sơ mức 3
8 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Minh Thắng Quân sự (X) 1 6569
9 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Minh Thắng Lao động - TBXH (X) 21 16442 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Minh Thắng Chứng thực 1 33183
11 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Hưng (CTH) Công an (X) 15 2896
12 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Minh Hưng (CTH) Văn hóa thể thao (X) 6 2158 Nộp hồ sơ mức 4
13 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Minh Hưng (CTH) Quân sự (X) 15 6514
14 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Minh Hưng (CTH) Đất đai (X) 45 18839
15 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Minh Hưng (CTH) Quân sự (X) 1 6569
16 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Minh Hưng (CTH) Quân sự (X) 10 7408
17 Đăng ký kết hôn UBND xã Minh Hưng (CTH) Hộ tịch (X) 1 15238 Nộp hồ sơ mức 3
18 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Minh Hưng (CTH) Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 7536 Nộp hồ sơ mức 3
19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Minh Hưng (CTH) Chứng thực 1 33183
20 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Minh Hưng (CTH) Lao động - TBXH (X) 21 16442 Nộp hồ sơ mức 3