Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 33 5553
2 Đăng ký kết hôn Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 1 15044 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 7372 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 21 16257 Nộp hồ sơ mức 3
5 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết TT Tân Phú Quân sự (X) 15 6336
6 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị TT Tân Phú Quân sự (X) 10 7234
7 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). TT Tân Phú Quân sự (X) 1 6386
8 Hòa giải tranh chấp đất đai TT Tân Phú Đất đai (X) 45 18657
9 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 6 2043 Nộp hồ sơ mức 4
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TT Tân Phú Chứng thực 1 33004
11 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) TT Tân Phú Công an (X) 15 2809
12 Đăng ký kết hôn TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 15044 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất TT Tân Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 33 5553
14 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. TT Tân Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 7372 Nộp hồ sơ mức 3
15 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần TT Tân Phú Lao động - TBXH (X) 21 16257 Nộp hồ sơ mức 3
16 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) TT Tân Phú Văn hóa thể thao (X) 6 2043 Nộp hồ sơ mức 4
17 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh Đất đai - Cũ 1 50
18 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) UBND xã Thọ Sơn Văn hóa thể thao (X) 6 2043 Nộp hồ sơ mức 4
19 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Phước Sơn Quân sự (X) 15 6336
20 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Phước Sơn Chứng thực 1 33004