Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 68. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo. Sở Y tế Khám, chữa bệnh 7 27
2 79. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 5 123
3 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 39
4 80. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 2900
5 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND phường Long Phước Lĩnh vực địa chính 23 6373
6 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Có thuế) Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1550
7 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải 3 22
8 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Giao thông vận tải 3 20
9 81. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 3 3484
10 82. Đăng ký thành lập công ty hợp danh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 176
11 83. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thành viên hợp danh, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, ngành nghề kinh doanh, thông tin về người quản lý doanh nghiệp, thông tin đăng ký thuế Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 3115
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Giao thông vận tải 3 22
13 84. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 127
14 85. Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 117
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Giao thông vận tải 3 23
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Giao thông vận tải 3 13
17 86. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 135
18 87. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 153
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giao thông vận tải 3 17
20 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giao thông vận tải 3 17