Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 13. Cấp đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 5 161
2 14. Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 5 152
3 15. Đăng ký liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở chia. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 5 153
4 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực địa chính 13 4295
5 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 10 1238
6 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh đã cấp Huyện Đồng Phú Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 10 527
7 16. Đăng ký liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở tách. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 5 544
8 17. Đăng ký liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở hợp nhất. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 5 627
9 18. Đăng ký liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở sáp nhập. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 5 124
10 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận(Có thuế) UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực địa chính 23 5714
11 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã cấp vào Giấy chứng nhận.(Có thuế) Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 15 1045
12 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Huyện Đồng Phú Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 25 833
13 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực địa chính 33 4150
14 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực địa chính 28 3136
15 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Huyện Đồng Phú Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 20 954
16 (Cập nhật, chỉnh lý trang 3 ,4) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực địa chính 18 5017
17 Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 25 635
18 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Huyện Chơn Thành Đất đai - Chi nhánh VPĐKĐĐ 10 304
19 Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực địa chính 7 3416
20 60. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 1 6 Nộp hồ sơ mức 3