Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Phường Phú Đức Lao động - TBXH 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Phường Phú Đức Quân sự 1 2175
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Phường Phú Đức Chứng thực 1 24718
4 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Phú Đức Đất đai 45 14519
5 Đăng ký kết hôn UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 1 10319 Nộp hồ sơ mức 3
6 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Phường Hưng Chiến Lao động - TBXH 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3
7 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND Phường Hưng Chiến Quân sự 10 2942
8 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND Phường Hưng Chiến Quân sự 15 2190
9 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Phường Hưng Chiến Quân sự 1 2175
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Phường Hưng Chiến Chứng thực 1 24718
11 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Hưng Chiến Đất đai 45 14519
12 Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 1 10319 Nộp hồ sơ mức 3
13 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Phường Phú Thịnh Lao động - TBXH 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3
14 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND Phường Phú Thịnh Quân sự 10 2942
15 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND Phường Phú Thịnh Quân sự 15 2190
16 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Phường Phú Thịnh Quân sự 1 2175
17 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Phường Phú Thịnh Chứng thực 1 24718
18 Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 1 10319 Nộp hồ sơ mức 3
19 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Phú Thịnh Đất đai 45 14519
20 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Xã Thanh Phú Lao động - TBXH 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3