Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Đức Hạnh Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Phú Nghĩa Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Đắk Ơ Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Phước Minh Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Phú Văn Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND thị trấn Đức Phong Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Bom Bo Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Bình Minh Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Minh Hưng Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Nghĩa Bình Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Nghĩa Trung Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Phú Sơn Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Phước Sơn Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Thọ Sơn Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Thống Nhất Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Đoàn Kết Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Đăng Hà Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Đường 10 Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Đồng Nai Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Đức Liễu Giao thông vận tải (X) 3 3774 Nộp hồ sơ mức 3