Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Đồng Nơ Địa chính (X) 7 5947 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Thanh Bình Địa chính (X) 7 5947 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Phước An Địa chính (X) 7 5947 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Tân Hiệp Địa chính (X) 7 5947 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã Tân Lợi Địa chính (X) 7 5947 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh UBND xã An Khương Địa chính (X) 7 5947 Nộp hồ sơ mức 3