Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 3. Đăng ký sang tên di chuyển đi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện Huyện Phú Riềng Công an (H) 2 67
2 4. Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Huyện Phú Riềng Công an (H) 2 68
3 5. Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Huyện Phú Riềng Công an (H) 7 67
4 6. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Huyện Phú Riềng Công an (H) 30 69
5 7. Đăng ký xe tạm thời (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 1 68
6 8. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 2 67
7 1. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 15 63
8 2. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 7 67
9 3.Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 7 70
10 4.Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 3 70
11 5. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 3 42
12 6. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 3 48
13 7. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 3 46
14 8. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 3 47
15 9. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Phú Riềng Công an (H) 3 52
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Phú Riềng Công thương 15 1148 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Phú Riềng Công thương 7 1021 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Phú Riềng Công thương 7 1151 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Công thương 10 4214 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Công thương 7 4823 Nộp hồ sơ mức 3