Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí. Tài chính doanh nghiệp 10 16
2 1. Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế TỔ CHỨC CÁN BỘ 15 3 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Sở Y tế Y TẾ 25 4 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý Sở Xây dựng Kiến trúc và quy hoạch xây dựng 30 166
5 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 286 Nộp hồ sơ mức 3
6 1. Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mã số hồ sơ: B-BLD-BPC-286243-TT Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 8 90 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Dạy nghề 15 111 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 449
9 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 87
10 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Lĩnh vực tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 54
11 1.Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 54
12 1. Thu hồi Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 47
13 1. Công chứng bản dịch Sở Tư pháp Công chứng 10 52
14 1. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 52
15 1. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 5 49
16 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 10 114
17 1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản 30 95
18 1. Đăng ký tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 38 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 41
20 1. Công nhận điểm du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 30 47