Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế TT Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11812
2 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 10634
3 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 9013
4 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 9478
5 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 8510
6 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 7544
7 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 12582
8 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 6301
9 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 8351
10 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 10729
11 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 13146
12 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 8949
13 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. UBND xã Quang Minh Lĩnh vực Công chứng 1 7994
14 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 9 96
15 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh VPĐK Đất đai Tài nguyên & Môi trường 20 1947
16 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở NN và PTNT Thủy lợi 15 165 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 137
18 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 940
19 1. Tính lệ phí trước bạ, nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (5 ngày làm việc) Cục Thuế Đất đai (thuế) 5 895
20 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Lúa - Cây lâu năm) Chi nhánh VPĐK Đất đai Tài nguyên & Môi trường 20 196 Nộp hồ sơ mức 3