Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Bù Đăng Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1929
2 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1929
3 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Thị xã Phước Long Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1929
4 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1929
5 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
6 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Bù Đốp Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
10 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Thị xã Bình Long Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Bù Đăng Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
13 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Xã Phước Thiện Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Thị xã Phước Long Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1526 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 28 1256 Nộp hồ sơ mức 4
19 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 8 476 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 13 1413 Nộp hồ sơ mức 4