Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý Sở Xây dựng Kiến trúc và quy hoạch xây dựng 30 152
2 1. Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mã số hồ sơ: B-BLD-BPC-286243-TT Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 8 83 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Dạy nghề 15 98 Nộp hồ sơ mức 3
4 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 15 121
5 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 276 Nộp hồ sơ mức 3
6 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Huyện Chơn Thành Nội vụ 1 461
7 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo 5 242
8 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 358
9 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 77
10 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Lĩnh vực tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 49
11 1. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 45
12 1.Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 48
13 1. Thu hồi Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 37
14 1. Công chứng bản dịch Sở Tư pháp Công chứng 10 45
15 1. Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 5 39
16 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 10 93
17 1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản 30 80
18 1. Đăng ký tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 27 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 115 Nộp hồ sơ mức 3
20 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Thanh Lương Đất đai 15 8841