Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ Sở Công thương Khoa học công nghệ (SCT) 4 142
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Sở Công thương Khí dầu mỏ hóa lỏng 10 162
3 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công thương Công nghiệp địa phương 21 136
4 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công thương Điện, Năng Lượng 12 131
5 1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ Sở Công thương Điều chỉnh quy hoạch điện 10 168
6 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện 7 131
7 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu 10 145
8 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp. Sở Công thương Xây dựng cơ bản 21 211
9 Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp. Sở Công thương Quản lý cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 4 83 Nộp hồ sơ
10 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (VPĐD TNNN) tại Việt Nam Sở Công thương Thương mại quốc tế 10 130 Nộp hồ sơ
11 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 14 94 Nộp hồ sơ
12 1. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 15 140
13 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Huyện Hớn Quản Văn hóa Thông tin 7 179
14 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động Khoa học và Công nghệ 30 121 Nộp hồ sơ
15 Thông báo thực hiện khuyến mại. Sở Công thương Xúc tiến thương mại 1 270 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
16 1. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 122 Nộp hồ sơ
17 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 7 81 Nộp hồ sơ
18 1. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ 30 89 Nộp hồ sơ
19 1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo 40 54
20 1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ - hạt nhân 5 96 Nộp hồ sơ