Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Hưng Chiến Đất đai 15 9958
2 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực Công chứng 2 621
3 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 121 Nộp hồ sơ mức 3
4 1. Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Lao động tiền lương (BQL KKT) 7 146 Nộp hồ sơ mức 3
5 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Phường An Lộc Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 6477
6 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Công an 1 142
7 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Hóa chất 9 989
8 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Quản lý cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 7 122
9 Tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách gửi Biểu mẫu đăng ký giá đến Sở Công Thương tỉnh Bình Phước theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT Sở Công thương Lưu thông trong nước 4 627
10 1. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Sở Y tế Y TẾ DỰ PHÒNG 3 149 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế DƯỢC PHẨM 15 556 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Công thương MỸ PHẨM 20 145 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 1. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 3 175 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5 146 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Huyện Đồng Phú Nội vụ 1 647
16 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo 5 329
17 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 316 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký mua điện sinh hoạt Điện lực Bình Phước Điện, Năng Lượng 7 3305
19 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 1293
20 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 998