Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 5 288
2 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 35 293
3 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 1 292
4 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 18 297
5 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 28 303
6 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 22 295
7 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 13 292
8 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 30 292
9 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 25 305
10 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 30 269
11 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 15 271
12 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 20 276
13 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 50 276
14 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 50 270
15 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 25 265
16 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 10 271
17 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Minh Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 25 265
18 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 25 273
19 6.Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 33
20 1.2 Thủ tục Hợp đồng thuê đất (quyết định) Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 3 27