Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Bom Bo Văn hóa thể thao (X) 3,5 1774 Nộp hồ sơ mức 4
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Bom Bo Giao thông vận tải (X) 3 6323 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Bom Bo Lao động - TBXH (X) 23 14373 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Bình Minh Hộ tịch (X) 1 20230 Nộp hồ sơ mức 3
5 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Bình Minh Đất đai (X) 15 18798
6 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND xã Bình Minh Công an (X) 7 2126
7 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Bình Minh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 6613 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Bình Minh Chứng thực 1 32918
9 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Bình Minh Quân sự (X) 1 5803
10 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND xã Bình Minh Quân sự (X) 15 5640
11 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND xã Bình Minh Quân sự (X) 10 5533
12 Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND xã Bình Minh Quân sự (X) 15 6024
13 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Bình Minh Quân sự (X) 10 6986
14 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Bình Minh Lao động - TBXH (X) 23 14373 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Bình Minh Văn hóa thể thao (X) 3,5 1774 Nộp hồ sơ mức 4
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Bình Minh Giao thông vận tải (X) 3 6323 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai sinh UBND xã Bình Minh Hộ tịch (X) 1 25341 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Minh Hưng (BU DANG) Hộ tịch (X) 1 20230 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh UBND xã Minh Hưng (BU DANG) Hộ tịch (X) 1 25341 Nộp hồ sơ mức 3
20 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Minh Hưng (BU DANG) Đất đai (X) 15 18798