Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 11. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia –Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 1 202 Nộp hồ sơ mức 3
2 12. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 9,5 188 Nộp hồ sơ mức 3
3 13. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 9,5 972 Nộp hồ sơ mức 3
4 14. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7,5 1062 Nộp hồ sơ mức 3
5 15. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2,5 198 Nộp hồ sơ mức 3
6 16. Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2,5 470 Nộp hồ sơ mức 3
7 17. Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 1 964 Nộp hồ sơ mức 3
8 18. Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7,5 58 Nộp hồ sơ mức 3
9 19. Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 70 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 20. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2,5 56 Nộp hồ sơ mức 3
11 21. Cấp mới Giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 10 22 Nộp hồ sơ mức 3
12 22. Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 4 500 Nộp hồ sơ mức 3
13 23. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 4 3642
14 24. Đổi giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 4 177
15 25. Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 4 33
16 26. Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 4 168
17 27. 2 Cấp lại giấy phép lái xe (Phải sát hạch, 2 tháng 10 ngày chưa tính thời gian chờ thi) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 71 185
18 27.1 Cấp lại giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 64 577
19 27. Cấp lại giấy phép lái xe (GPLX quá hạn phải sát hạch lại - còn gplx cũ, 10 ngày chưa tính thời gian chờ thi) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 10 3690
20 28. Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 195 Nộp hồ sơ mức 3