Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 7. Cấp phù hiệu xe nội bộ (Biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1047 Nộp hồ sơ mức 4
2 8. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ(8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 96 Nộp hồ sơ mức 4
3 8. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ (Biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 182
4 9. Cấp phù hiệu xe trung chuyển (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 473 Nộp hồ sơ mức 4
5 9. Cấp phù hiệu xe trung chuyển (biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 165 Nộp hồ sơ mức 4
6 10. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 615 Nộp hồ sơ mức 4
7 10. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển (biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 157 Nộp hồ sơ mức 4
8 10. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển(biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 19 Nộp hồ sơ mức 4
9 10. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển(không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 21 Nộp hồ sơ mức 4
10 11. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện.Đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 992 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện. Đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 19 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện. Đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 143 Nộp hồ sơ mức 3
13 12. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện. Đối với phương tiện thương mại. Đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 21 Nộp hồ sơ mức 3
14 13. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 1 156 Nộp hồ sơ mức 3
15 14. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 196 Nộp hồ sơ mức 3
16 15. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia – Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 1 142 Nộp hồ sơ mức 3
17 16. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 13 143 Nộp hồ sơ mức 3
18 17. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác. Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 13 929 Nộp hồ sơ mức 3
19 18. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV)(Đối với xe thương mại) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 3 133 Nộp hồ sơ mức 3
20 18. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV)(Đối với xe phi thương mại) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 3 16 Nộp hồ sơ mức 3