Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 20. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 10 115 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 21. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 10 117 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 22. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 6 1164 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 23. Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 7 134 Nộp hồ sơ mức 3
5 23. Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 7 78 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 24. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 20 114 Nộp hồ sơ mức 3
7 25. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 20 131 Nộp hồ sơ mức 3
8 26. Công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 60 105 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4