Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 3 16685 Nộp hồ sơ mức 3
2 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 10 16089 Nộp hồ sơ mức 3
3 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 4,5 7028 Nộp hồ sơ mức 3
4 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 4,5 6945 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 7 6762 Nộp hồ sơ mức 3
6 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 2 12898 Nộp hồ sơ mức 3
7 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 4 14564 Nộp hồ sơ mức 3
8 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã) Xã Tân Lập Lao động - TBXH 1 6762
9 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Xã) Xã Tân Lập Lao động - TBXH 3 6615 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Cấp Xã) Xã Tân Lập Lao động - TBXH 17 6803 Nộp hồ sơ mức 3
11 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) Xã Tân Lập Lao động - TBXH 26 10479
12 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (Cấp Xã) Xã Tân Lập Lao động - TBXH 21 12123
13 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tân Lập Lao động - TBXH 21 11901
14 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 14 9062
15 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Tân Lập Lao động - TBXH 14 7225
16 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Lập Lao động - TBXH 122 12274
17 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 18 9554
18 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 17 10825
19 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tân Lập Lao động - TBXH 20 10011
20 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Xã Tân Lập Lao động - TBXH 14 8446