Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 9 22302
2 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 20 714
3 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 6659
4 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 6 7583
5 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 3332
6 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 20 6544
7 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5020
8 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 17 5718
9 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 20 6480
10 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 17 5442
11 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 15 2814
12 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 124 6343
13 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 124 5039
14 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 21 3633
15 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 18 4826
16 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 18 5119
17 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 21 4203
18 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 13 4507
19 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 10 4814
20 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 17 3332