Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Xã Tân Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 532 Nộp hồ sơ mức 3
2 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xã Tân Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 506 Nộp hồ sơ mức 3
3 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Tân Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 492 Nộp hồ sơ mức 3
4 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Tân Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 474 Nộp hồ sơ mức 3
5 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Tân Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 502 Nộp hồ sơ mức 3
6 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Xã Tân Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 429 Nộp hồ sơ mức 3
7 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Xã Tân Phước Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 324 Nộp hồ sơ mức 3
8 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 1 13596 Nộp hồ sơ mức 3
9 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 1 17451 Nộp hồ sơ mức 3
10 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 4 16905
11 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Xã Tân Phước Lao động - TBXH 12 2615 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 10 8968 Nộp hồ sơ mức 3
13 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Xã Tân Phước Lao động - TBXH 5 2539 Nộp hồ sơ mức 3
14 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 10 8978 Nộp hồ sơ mức 3
15 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Xã Tân Phước Lao động - TBXH 12 2506 Nộp hồ sơ mức 3
16 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 15 19470
17 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 3 17752 Nộp hồ sơ mức 3
18 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 10 17162 Nộp hồ sơ mức 3
19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 4,5 8066 Nộp hồ sơ mức 3
20 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Xã Tân Phước Lao động - TBXH 4,5 7986 Nộp hồ sơ mức 3