Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 15 3905
2 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 124 7430
3 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 124 6169
4 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 21 4750
5 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 18 5983
6 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 18 6252
7 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 21 5287
8 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 13 5615
9 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 10 5927
10 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 17 4436
11 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 15 2401
12 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 16 3707
13 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 18 8599
14 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 26 5266
15 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 28 4520
16 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 87 2348
17 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 13 2761
18 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 30 4425
19 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 30 1941
20 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xã Tân Phước Lao động - Thương binh - Xã hội 2 1585