Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 734 Nộp hồ sơ mức 3
2 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 672 Nộp hồ sơ mức 3
3 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 672 Nộp hồ sơ mức 3
4 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 662 Nộp hồ sơ mức 3
5 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 684 Nộp hồ sơ mức 3
6 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 594 Nộp hồ sơ mức 3
7 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 487 Nộp hồ sơ mức 3
8 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 1 14011 Nộp hồ sơ mức 3
9 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 1 17855 Nộp hồ sơ mức 3
10 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 4 17257
11 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 12 2877 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 10 9295 Nộp hồ sơ mức 3
13 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 5 2823 Nộp hồ sơ mức 3
14 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 10 9293 Nộp hồ sơ mức 3
15 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 12 2778 Nộp hồ sơ mức 3
16 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 15 19733
17 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 3 17978 Nộp hồ sơ mức 3
18 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 10 17383 Nộp hồ sơ mức 3
19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 4,5 8263 Nộp hồ sơ mức 3
20 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 4,5 8190 Nộp hồ sơ mức 3