Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 5090 Nộp hồ sơ mức 4
2 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 4409 Nộp hồ sơ mức 4
3 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 4460 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 4423 Nộp hồ sơ mức 4
5 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 4428 Nộp hồ sơ mức 4
6 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 4346 Nộp hồ sơ mức 4
7 16. Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Xã Tiến Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 4185 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 3,5 4264 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 2. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (cấp xã) Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 6 3396 Nộp hồ sơ mức 4
10 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 3,5 3139 Nộp hồ sơ mức 4
11 4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (cấp xã) Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 3,5 3067 Nộp hồ sơ mức 4
12 5. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở (cấp xã) Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 3,5 3050 Nộp hồ sơ mức 4
13 6. Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 10 363 Nộp hồ sơ mức 4
14 7. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 10 354 Nộp hồ sơ mức 4
15 8. Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Xã Tiến Hưng Văn hóa thể thao (X) 10 357 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 23 16813 Nộp hồ sơ mức 3
17 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 21 17880 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần - Trường hợp đã có giấy chứng tử Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 21 268 Nộp hồ sơ mức 3
19 3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 21 17284 Nộp hồ sơ mức 3
20 4. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Xã Tiến Hưng Lao động - TBXH (X) 14 14345 Nộp hồ sơ mức 3